Meevoeren van wapens in (oefen)optochten door schutterijen en gilden

Lees voor

Formeel moet een schutterij en gilde iedere keer dat ze op pad gaat voor een (oefen)optocht toestemming van de burgemeester krijgen om exercitiewapens bij zich te mogen dragen. Burgemeester Verhoeven  heeft een algemene “verklaring van geen bedenkingen” opgesteld voor (oefen)optochten en andere gelegenheden waarbij schutterijen en gilden betrokken zijn in de gemeente Leudal.

De verklaring geldt ook voor de gemeente Leudal bezoekende schutterijen en gilden. Deze verklaring is geldig voor het jaar 2018. Na een jaar wordt deze werkwijze geëvalueerd. De schutterijen en gilden van de gemeente Leudal worden hierover schriftelijk geïnformeerd en ontvangen een afschrift van de verleende verklaring.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.