Cliëntbeleving Wmo in Leudal hoger dan vergelijkbare gemeenten

Lees voor
Dit item is verlopen op 24-11-2017.

De gemeente Leudal heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de tevredenheid van inwoners die hulp in het kader van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat men overwegend positief is over de hulp die ze ontvangen: ruim 85% van de ondervraagden vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. De zorg die ze ontvangen past goed bij hun hulpvraag. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de hulp bij het huishouden onderzocht. Daar scoort de gemeente Leudal met een gemiddelde kwaliteitsscore van 7,6 ruim voldoende.

“Ik ben trots op de resultaten van deze onderzoeken. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verbetering van onze dienstverlening, het is fijn om te zien dat dat resulteert in meer tevreden inwoners”, aldus wethouder Richard Verheul. “Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. We gaan dan ook aan de slag met de aandachtspunten uit de onderzoeken”.

Cliëntbelevingsonderzoek Wmo

Wethouder Verheul (l) bedankt Mevr. Ox (r), waarnemend voorzitter van de WMO-raad, voor de inzet van de WMO-raad die heeft bijgedragen aan de goede resultaten uit het cliëntbelevingsonderzoek.Jaarlijks wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo. De tevredenheid is ten opzichte van vorig jaar op vele onderwerpen gestegen. Vorig jaar was 80% van de cliënten tevreden met de hulp die ze via de gemeente ontvingen en de zorg die door de instellingen is verleend. Dit jaar is deze tevredenheid gestegen naar 86%.

Vergeleken met 102 gemeenten van vergelijkbare grootte (25.000-50.000) komt de gemeente Leudal dan ook opvallend goed naar voren. Inwoners voelen zich in de gemeente Leudal vaak serieus genomen en geven aan dat er samen met hen wordt gezocht naar een oplossing. Daarnaast zijn inwoners van de gemeente Leudal beter op de hoogte van het bestaan van de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Ook in verhouding met enkele regiogemeenten geven Wmo-cliënten aan zich vaker serieus genomen te voelen. Daarnaast vinden ze dat de ondersteuning vaak goed aansluit op de hulpvraag.

Hulp bij het huishouden

Bij het onderzoek naar hulp bij het huishouden scoort gemeente Leudal ook hoger dan de landelijke gemiddelden. Hierbij bezochten onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitsinspecteurs 114 klanten thuis.  Ze beoordeelden de technische kwaliteit van de schoonmaak tussen de 7,7 en 7,5. In maar liefst 98,2% van de gevallen bleek het schoonmaakniveau voldoende. Landelijk is het gemiddelde een 7,3 en 92% voldoende.
De beleving van cliënten over de hulp bij het huishouden is ook zeer positief. 94,7% geeft een voldoende, en de schoonmakers worden beoordeeld met een 8,3.

Verbetermogelijkheden

Er kwamen meerdere verbeterpunten naar voren vanuit het onderzoek. Zo blijkt bij bestaande cliënten de mogelijkheid van kostenloze professionele cliëntondersteuning nog onvoldoende bekend te zijn. Ook blijkt dat cliënten bij een Wmo-aanvraag vooraf nog onvoldoende op de hoogte zijn van de hoogte van de eigen bijdrage. De gemeente Leudal zet stappen om de communicatie rondom beide onderwerpen te verbeteren.

Voor meer informatie over de onderzoeken kunt u terecht op www.waarstaatjegemeente.nl.

infographic / factsheer cliëntervaringsonderzoek WMO gemeente Leudal

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.