Bent u mantelzorger of krijgt u zorg van een naaste? (17-08-2017)

Lees voor

Dag en nacht voor iemand klaar staan die langdurig ziek is of een beperking heeft? Onvoorwaardelijk zorgen voor een naaste. Mogelijk maken dat een vriend, familielid of goede kennis zo lang mogelijk in het eigen huis kan blijven wonen. Dat doet de mantelzorger allemaal. Dat waardeert de gemeente Leudal.

Een van de manieren waarop wij de waardering willen tonen is door het aanbieden van een mantelzorgcompliment. Dit compliment is een symbolisch geldbedrag van €50,-, dat wij beschikbaar stellen voor mensen die in de gemeente Leudal mantelzorg verlenen.

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?

Het mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden door of namens iemand die zorg ontvangt. Degene die zorg ontvangt moet in de gemeente Leudal wonen. Let op: Door of namens een zorgvrager kan maar één mantelzorgcompliment worden aangevraagd. 

Hoe kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door het formulier in te vullen op de website: www.mantelzorgleudal.nl. Aanmelden kan tussen 1 september en 30 september.

Wanneer wordt het mantelzorgcompliment uitbetaald?

Het mantelzorgcompliment wordt uiterlijk in de maand december uitbetaald, op de bankrekening van degene die zorg ontvangt. Deze kan zelf bepalen op welke wijze de €50,- besteed wordt om de mantelzorger(s) te bedanken.

Wat is mantelzorg?

Een mantelzorger is iemand die langdurig en intensief zorg biedt aan een partner, kind, familie, buur of vriend. De normale dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden etc. elkaar geven valt hier niet onder. Een richtlijn is dat een mantelzorger gedurende ongeveer 3 maanden per jaar minstens 8 uur zorg verleent aan een naaste.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente Leudal via telefoonnummer 0475 - 85 90 00 of via een e-mail naar info@leudal.nl

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.