Resultaten milieueffectanalyse bedrijventerrein Zevenellen bekend

Lees voor

Op 17 oktober 2017 hield de gemeente Leudal een informatiebijeenkomst over de milieueffectanalyse (MEA) die voor bedrijventerrein Zevenellen is uitgevoerd. In gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum zijn de resultaten van dit onderzoek met omwonenden, grondeigenaren, ondernemers, politici en belanghebbenden gedeeld en toegelicht.

Conclusie van het onderzoek:

Op basis van het huidige bestemmingsplan vormen de milieuaspecten luchtkwaliteit en geluid geen probleem. En alleen in een zeer uitzonderlijke situatie zou geuroverlast kunnen optreden.

Om toch grip te houden op het geuraspect en daarmee het woon- en leefklimaat te bewaken, stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om  in te stemmen met maken van een lokale industrieel geurbeleid. De gemeenteraad neemt daarover 14 november een besluit.

De presentatie en de onderzoeksresultaten zijn hieronder te downloaden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.