Agrarisch bedrijfsleven scoort als banenmotor in regio Midden Limburg

Lees voor
Dit item is verlopen op 06-03-2014.

Is de agribusiness in Midden-Limburg een aflopende zaak? Of is het juist een banenmotor die zorgvuldig moet worden gekoesterd? Om hierin meer inzicht te krijgen hebben de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert samen met keyport2020 een onderzoek laten uitvoeren naar het belang van de agribusiness. De uitkomsten zijn indrukwekkend!

De agribusiness is goed voor een totale bruto toegevoegde waarde van 1,3 miljard euro binnen de Keyport-regio. Dit betekent dat 20% van alle economische activiteiten agrarisch of agrarisch gerelateerd zijn. Voor de werkgelegenheid betekent dit dat 15% van de beroepsbevolking werkzaam is in de agribusiness; Dat impliceert dat binnen Keyport 15.500 banen agrarisch of agrarisch gerelateerd zijn. De resultaten en aanbevelingen van de meting over de huidige betekenis van de agribusiness in Midden-Limburg werden op donderdag 6 februari om 14.00 uur in het gemeentehuis van Leudal gepresenteerd.

Onderzoek op nog braakliggend terrein

Er zijn veel gegevens bekend over de primaire land- en tuinbouwbedrijven in Nederland en dus ook in de Keyport-regio. Er is echter maar weinig bekend over de totale betekenis van het agribusiness complex in de regio, terwijl daar juist grote behoefte aan is. Welke bedrijven zijn agrarisch gerelateerd, het gehele bedrijf of gedeeltelijk en wat is de uiteindelijke de bruto toegevoegde waarde hiervan. Vragen die voorheen onbeantwoord waren en die inzicht moeten geven in het agribusiness complex.

Dit heeft de gemeenten Nederweert, Leudal, Weert doen besluiten om gezamenlijk met Keyport hierover onderzoek te laten uitvoeren. De uitkomst kan door de samenwerkende partijen binnen Keyport2020 (ondernemers, overheden en onderwijs) gebruikt worden om de inzichten en aangrijpingspunten in de economische waardering te begrijpen en te beïnvloeden.

Agribusiness: sterke economische motor binnen de Midden-Limburgse economie

Het onderzoek toont onmiskenbaar aan dat de agribusiness een prominente plek in de regionale economie inneemt. In 2013 waren er 1.579 agrarische ondernemingen bedrijfsmatig actief in de 8 Keyportgemeenten. Op deze bedrijven zijn 1.611 werknemers (vast dienstverband) en 1.653 seizoensarbeiders werkzaam. Deze bedrijven zorgen voor 4% van de bruto toegevoegde waarde in de Keyport-regio. Opvallend is dat 26% van deze bedrijven geen bedrijfsopvolger heeft. Uit het onderzoek komt naar voren dat 17% van de totale bruto toegevoegde waarde binnen Keyport agrarisch gerelateerd is. In deze bedrijven zijn 13.988 werknemers werkzaam, voornamelijk in de detailhandel en de zakelijke dienstverlening. Opmerkelijk is dat deze bedrijven voor 60% in de gemeenten Weert, Leudal en Roermond gesitueerd zijn.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.