Beleid aanbestedingen en inkoop

Lees voor

Of het nu gaat om onderzoek, advies, drukwerk, renovatie van wegen of gebouwen of catering, de gemeente Leudal doet voor allerlei diensten, leveringen en werken een beroep op ondernemers. Als u als ondernemer zaken met ons wilt doen, krijgt u te maken met de gemeentelijke spelregels van het aanbesteden.

Jaarlijks wordt een groot aantal opdrachten verstrekt op het gebied van werken, diensten en leveringen. Deze opdrachten worden enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands, openbaar of Europees aanbesteed.

Inkoopbeleid

Bij het verlenen van opdrachten vindt de gemeente een goede prijs-kwaliteitverhouding erg belangrijk. Daarnaast streven we naar gelijke kansen voor alle leveranciers. De gemeente Leudal heeft samen met de gemeenten Roermond, Nederweert en Weert haar inkoopbeleid opgesteld. Ook het inkoopreglement hebben de 4 gemeenten op elkaar afgestemd. Hierin zijn de hoofdrichtlijnen over de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen en verder uitgewerkt.

Algemene inkoopvoorwaarden

Bij inkoop- en aanbestedingstrajecten op het gebied van goederen en/of diensten worden zo veel mogelijk de inkoopvoorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gehanteerd. Voor IT opdrachten worden de algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten gehanteerd. De genoemde voorwaarden gelden overigens niet voor aanbestedingen en opdrachten voor werken waar gewerkt wordt met RAW- en StaBu-bestekken. Daar zijn de specifieke, branchegerichte bepalingen van toepassing.

Meer informatie

Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.