Ik wil grond kopen of huren

Lees voor

In de gemeente Leudal zijn verschillende mogelijkheden om gemeentegrond en bouwkavels te kopen, huren of in bruikleen te krijgen.

Koop, huur of bruikleen

In de gemeente Leudal is het mogelijk om een perceel grond (bijvoorbeeld een reststrook) bij uw woning van de gemeente te kopen, huren of in bruikleen te krijgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons Burger Bedrijven Plein via tel: (0475) 85 90 00 of vul het Aanvraagformulier voor huur of koop van gemeentegrond in.

De tarieven voor het huren van grond en de verkoopprijzen van bouwgrond en reststroken vindt u in de overzichten onderaan deze pagina.

Huren volkstuin

Een aantal percelen in Haelen, Heythuysen, Grathem, Roggel en Horn zijn ingericht als volkstuintjes. Voor meer informatie over het huren van een volkstuin kunt u contact opnemen met ons Burger Bedrijven Plein via tel: (0475) 85 90 00. Ook kunt u hier het Aanvraagformulier voor huur of koop van gemeentegrond voor gebruiken.

De tarieven voor het huren van grond (waaronder volkstuinen) vindt u in het overzicht onderaan deze pagina.

Bouwkavels te koop

Op dit moment heeft de gemeente bouwgrond te koop in o.a. Heythuysen en Heibloem (zie overzicht met kavels en prijzen onderaan deze pagina).

Belangstellenden kunnen schriftelijk hun interesse kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Mogelijkheden

U kunt zelf een bouwplan (laten) ontwerpen. Voor de woning geldt een maximale goot- en nokhoogte van respectievelijk 5,50 meter en 8,00 meter. Ook is het mogelijk om in samenwerking met een bouwbedrijf een bouwplan te ontwikkelen. 

De gemeente werkt niet met wachtlijsten voor de verkoop van bouwgrond. Het is dus niet mogelijk om u nu al in te schrijven voor toekomstige woningbouwplannen. Nieuwe ontwikkelingen worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op deze website en het Leudalnieuws.

Voor meer informatie over de bouwkavels en de voorschriften kunt u contact opnemen met ons Burgerbedrijvenplein via tel: (0475) 85 90 00.

Te downloaden

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.