Reconstructie Nunhemseweg te Haelen

Lees voor

De aanleiding voor de reconstructie van de Nunhemseweg is niet alleen de schades aan het wegdek en trottoirs, maar ook de opgave die de gemeente heeft om riooloverstorten tijdens hevige regenval terug te dringen en hierdoor beter bestand te zijn tegen de klimaatverandering.

Wat gaan we doen

De verhardingen worden vervangen. Om het riool te ontlasten gaan we het regenwater op het openbaar gebied afkoppelen van het bestaande riool. Het regenwater wordt in de nieuwe situatie afgevoerd naar een nieuw aan te leggen infiltratievoorziening. Door het regenwater af te koppelen wordt het rioolstelsel in de straat en in de aanliggende straten ontlast. Hierdoor zal het rioolstelsel minder vaak overstorten naar het oppervlakte water. Dit is uiteraard beter voor het milieu.

Planning

Voorbereidingen zijn gestart in januari 2017 en worden eind juni 2017 afgerond.

De uitvoering van het project start eind september 2017 en wordt voor de jaarwisseling afgerond. Voorafgaande aan de daadwerkelijke reconstructie voert de Watermaatschappij Limburg werkzaamheden uit aan hun leidingnet.

Informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met John Janssen via j.janssen@leudal of via (0475) 85 90 00.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.