Reconstructie Nunhemseweg te Haelen

Lees voor

De aanleiding voor de reconstructie van de Nunhemseweg is niet alleen de schades aan het wegdek en trottoirs, maar ook de opgave die de gemeente heeft om riooloverstorten tijdens hevige regenval terug te dringen en hierdoor beter bestand te zijn tegen de klimaatverandering.

Wat gaan we doen

De verhardingen worden vervangen. Om het riool te ontlasten gaan we het regenwater op het openbaar gebied afkoppelen van het bestaande riool. Het regenwater wordt in de nieuwe situatie afgevoerd naar een nieuw aan te leggen infiltratievoorziening. Door het regenwater af te koppelen wordt het rioolstelsel in de straat en in de aanliggende straten ontlast. Hierdoor zal het rioolstelsel minder vaak overstorten naar het oppervlakte water. Dit is uiteraard beter voor het milieu.

Planning

De firma Rasenberg, de aannemer die de reconstructie van de Nunhemseweg uitvoert, heeft tot maandag 8 januari 2018 kerstreces. Hierna worden de resterende werkzaamheden afgerond. Tijdens het kerstreces wordt de Nunhemseweg opengesteld voor alle verkeer.

Welke werkzaamheden worden na het kersreces uitgevoerd?

  • De resterende bestratingswerkzaamheden aan de trottoirs worden vanaf 8 januari uitgevoerd.
  • De parallelweg bij de huisnummers 41 en 43 wordt vanaf maandag 8 januari gereconstrueerd.
  • Aansluitend aan de bestratingswerkzaamheden worden de trappen ter hoogte van huisnummers 42 en 43 vernieuwd.
  • De asfalt toplaag (rood en zwart) inclusief de wegmarkering wordt aangebracht zodra de weersomstandigheden het toelaten. Als de exacte planning hiervoor bekend is informeert de aannemer u.
  • De beplanting bij het kapelletje wordt in januari aangebracht

Bovenstaande planning is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Vooral de tempratuur bij het aanbrengen van de asfalt toplaag moet niet te laag zijn.

Informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met John Janssen via j.janssen@leudal of via (0475) 85 90 00.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.