Hulp bij het huishouden

Lees voor

De gemeente kan u helpen als u niet meer alles zelf kunt doen in uw huishouden. Bijvoorbeeld door een ziekte of een beperking. Uitgangspunt van deze hulp is dat u kunt leven in een schoon en leefbaar huis. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp bij het huishouden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.