Beschermd wonen en opvang

Lees voor

Als u met veel uiteenlopende problemen in uw leven te maken heeft en zelf geen regie meer kunt nemen, kunt u eventueel aanspraak maken op beschermd wonen.
Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. De gemeente Leudal heeft deze taak uitbesteed aan de gemeente Venlo (dit gaat via het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord). Zij bepalen vervolgens of u in aanmerking komt voor beschermd wonen. Ook nemen zij het besluit over of u in aanmerking komt. En als u in aanmerking komt dan verstrekken zij ook de voorziening aan u.
De gemeente kan zeggen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.

Als u een hulpvraag heeft en beschermd wonen is een mogelijke oplossing, dan zal dit in een gesprek met de gemeente besproken worden. U geeft aan welke problemen u heeft. De gemeente gaat dan vervolgens kijken welke mogelijkheden voor ondersteuning er zijn en een onderzoek uitvoeren. Als de uitkomst is dat beschermd wonen noodzakelijk is, dan zorgt de gemeente Leudal ervoor dat deze vraag terecht komt bij de gemeente Venlo (uitvoering door het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord).

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.