Veiligheidsregio Limburg-Noord

Lees voor

Binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord werken de gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg samen samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening aan een veiligere regio.

Samenwerkende organisaties

  • Gemeenten
  • Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
  • Politie
  • Defensie

Doel

Goed voorbereid zijn op een crisis of een ramp, door de aanpak te regelen van:

  • grote ongelukken
  • rampen
  • crises, zoals: overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes, terrorisme

Meer informatie

Ga naar www.vrln.nl

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.