NL-Alert

Lees voor

NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid via de mobiele telefoon. NL-Alert informeert mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een SMS-bericht.

Hoe werkt het?

De overheid stuurt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Bij NL-Alert is uw privacy gewaarborgd. De overheid stuurt de berichten in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

NL-Alert op uw mobiele telefoon?

Om NL-Alert te kunnen ontvangen, moet uw telefoon geschikt zijn. Op nl-alert.nl staat welke mobiele telefoons al geschikt zijn en de instructies voor uw mobiele telefoon. 

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.