Meldpunt Radicalisering

Lees voor

Dit meldpunt is bestemd voor signalen vanuit de bevolking en de lokale partners gericht op (preventie van) radicalisering. Bij signalen van radicalisering en extremisme stelt de gemeente een multidisciplinair casusoverleg in om met relevantie partijen af te stemmen hoe om te gaan met de signalen of welke interventie nodig is.

Het meldpunt is telefonisch te bereiken op (0475) - 85 93 11. U kunt ook gebruik maken van bijgevoegd meldingsformulier.

Digitaal invulbare formulieren

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.