Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen Provincie Limburg

Lees voor

Particuliere woningeigenaren kunnen sinds 15 maart 2015 bij de provincie een lening aanvragen voor het treffen van maatregelen om hun woning levensloopbestendig te maken. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld het verplaatsen van de slaap- en badkamer naar de begane grond of het realiseren van een inloopdouche.

Langer zelfstandig wonen

Het treffen van maatregelen die de woning levensloopbestendig(er) maken leidt ertoe dat bewoners, al dan niet met zorg aan huis, langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De Provincie Limburg maakt het voor 55-plussers mogelijk om met een stimuleringslening geld te lenen om hun koopwoning levensloopbestendig en dus toekomstbestendig te maken. Voorwaarde is dat 1 van de woningeigenaren minimaal 55 jaar is.

Transitiefonds Limburgse Woningmarkt

Deze lening voor levensloopbestendige woningen maakt deel uit van het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt. Het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt is een financieel instrument vanuit de Provincie Limburg om de Limburgse woningmarkt een duwtje in de rug te geven.

Meer informatie

Meer informatie over de Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen en het aanvragen ervan staat op www.limburg.nl/transitiefonds.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.