Rioolverstopping

Lees voor

Als uw huisriool verstopt zit, is dat altijd een vervelende situatie. Belangrijke vragen zijn dan: waar zit de verstopping, wie lost het probleem op en wie betaalt de kosten? Deze vragen hangen nauw met elkaar samen.

De aansluiting van het huisriool is te verdelen in een gemeentelijk en een particulier gedeelte. Op de scheiding van beide gedeeltes, in de regel op de perceelsgrens, is in de meeste gevallen een ontstoppingsstuk of een verzamelput gemaakt. Weet u niet waar het ontstoppingsstuk of de verzamelput zit, informeer dan bij de gemeente. 

Waar zit de verstopping?

Het gemeentelijk gedeelte loopt vanaf het hoofdriool tot aan het ontstoppingsstuk of de verzamelput. Het particulier gedeelte loopt vanaf dit punt naar uw huis. Het ontstoppingsstuk of de verzamelput wordt tot de huisriolering gerekend, zelfs als dit zich niet op uw eigendom bevindt. Als uw huisriool verstopt is, moet u eerst zelf het ontstoppingsstuk of putje (laten) vrijgraven. Dan kunt u zien in welk gedeelte de verstopping zit. Staat er geen water in het ontstoppingsstuk of putje dan zit de verstopping in het particulier gedeelte. Staat er wel water dan zit de verstopping in het gemeentelijk gedeelte.

Is het gemeentelijk gedeelte verstopt, bel dan met de gemeente via tel: (0475) 85 90 00. Verstoppingen in het particuliere gedeelte moet u zelf (laten) oplossen. De kosten zijn altijd voor eigen rekening. Dit geldt ook als u een gespecialiseerd bedrijf laat komen en de verstopping in het gemeentelijk deel laat ontstoppen zonder dat de gemeente daarvoor zelf opdracht heeft verstrekt .

Het ontstoppen van een riool dat in gemeentelijke grond ligt is dus nogmaals voor rekening van de gemeente voorzover de gemeente daartoe opdracht aan het gespecialiseerd bedrijf heeft verstrekt. Bij een verstopping van het gemeentelijk rioolstelsel draagt de gemeente dus zorg voor ontstopping.

Oorzaken

Rioolverstoppingen kunnen meerdere oorzaken hebben, zoals defecte aansluitleidingen, ophoping van afvalstoffen of wortelingroei. Wortelingroei duidt erop dat de leidingen en/of putjes niet waterdicht zijn. Als dit probleem zich voordoet in de particuliere huisaansluiting of het aansluit- of ontstoppingsputje komen de kosten voor ontstoppen en repareren altijd voor rekening van de bewoner, zelfs als de wortels van een gemeentelijke boom afkomstig zijn.

Bij dringende klachten tijdens het weekend of tijdens feestdagen kunt u bellen met het meldpunt riolering, tel: (0475) 85 99 95.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.