Blauwe zone

Lees voor

In het centrum van de kernen van Heythuysen en Haelen is een parkeerschijfzone ingesteld.

Binnen de zone mag alleen geparkeerd worden binnen de vakken en op de blauw gemarkeerde vakken mag u maximaal 2 uur parkeren. De tijdsbeperking geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 – 18.00 uur. Bestuurders van gehandicaptenvoertuigen mogen in de blauwe zone onbeperkt parkeren als het voertuig (goed leesbaar!) voorzien is van een gehandicaptenparkeerkaart.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.