Algemene informatie omgevingsvergunning

Lees voor

Door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ruim 25 losse vergunningen, zoals de bouwvergunning, sloopvergunning en kapvergunning vervangen door 1 omgevingsvergunning met verschillende activiteiten.

Deze omgevingsvergunning kunt u in 1 keer aanvragen. Digitaal of op papier. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u 1 omgevingsvergunning, met eenduidige eisen.

Onder andere onderstaande activiteiten vallen onder de omgevingsvergunning:

  • bouwen
  • slopen
  • afwijken van planologische regels
  • brandveilig gebruik bouwwerken
  • milieu inrichting hebben
  • wijzigen gemeentelijk of rijksmonument
  • maken van een uitrit
  • kappen van houtopstanden
  • plaatsen van reclames

Alles in 1 keer aanvragen

U kunt de vergunning voor deze activiteiten in 1 keer aanvragen. Dat is praktisch. Maar u bent het in vrijwel alle gevallen niet verplicht. U mag (afhankelijk van uw daadwerkelijke plan) ook voor alle activiteiten die u gaat uitvoeren, zoals bouwen, kappen, aanleggen uitrit, een aparte omgevingsvergunning aanvragen.

Aparte omgevingsvergunning aanvragen

Het nadeel van een aparte omgevingsvergunning aanvragen is dan wel dat u voor alle onderdelen apart een vergunningprocedure moet doorlopen, waardoor de leges hoger zullen zijn. Ook zal het langer duren voordat u alle vergunningen in uw bezit heeft. Een ander nadeel is dat belanghebbenden bij iedere vergunning bezwaar en/of beroep kunnen aantekenen. Ook kan het dan voorkomen dat u de ene vergunning wel krijgt en de andere niet, zodat u uw project alsnog niet kunt realiseren.

Zoveel mogelijk in 1 keer aanvragen bespaart dus tijd en geld en schept direct duidelijkheid over de haalbaarheid van uw plan.

(Complexe) projecten

(Complexe) projecten, waarbij bijvoorbeeld milieuvoorschriften gelden of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, kennen hun eigen regels. Hierbij is het niet altijd mogelijk om voor losse activiteiten een vergunning aan te vragen, omdat deze activiteiten ‘onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn’. U kunt deze vergunning weer wel in 2 fasen aanvragen. Als dit voor u van toepassing is, kan de gemeente u hier meer over vertellen.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.