Informatieavonden “reconstructie Leeuwenbekstraat, Fresiastraat en Geraniumstraat te Ittervoort”

Lees voor

Voor het project  “Onderhoud Leeuwenbekstraat, Fresiastraat en Geraniumstraat te Ittervoort” worden er twee informatieavonden voor de aanwonenden en belanghebbenden gehouden

  • De “haalsessie” vindt plaats op woensdag 1 november 2017 vanaf 19:00 uur tot 21:00 uur.
  • De “brengsessie” vindt plaats op woensdag 29 november 2017 vanaf 19:00 uur tot 21:00 uur.

Beide avonden worden gehouden in gemeenschapshuis Cultureel Centrum De Mortel, Leliestraat 2, in Ittervoort.

Aanleiding

De gemeente Leudal heeft de wegen in de gehele gemeente laten inspecteren. Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de kwaliteit van de verharding in de Leeuwenbekstraat, de Fresiastraat en de Geraniumstraat dusdanig slecht is dat deze aan vervanging toe is. Daarom is ervoor gekozen om deze straten te reconstrueren.

Wat gaan we doen?

Samen met de aanwonenden en belanghebbenden gaan we kijken waar we de inrichting van de openbare ruimte kunnen verbeteren of optimaliseren. Dit doen wij in de eerste informatieavond ‘haalsessie’ op woensdag 1 november.

De ‘haalsessie’ vindt plaats voordat de projectgroep start met het ontwerp. Bij de haalsessie stellen de projectmedewerkers de aanwonenden en belanghebbenden ten aanzien van de openbare ruimte de volgende vragen:

  • Wat is goed en moet blijven?
  • Wat is slecht en moet weg c.q. verbeterd worden?
  • Wat heeft u graag dat er komt?
  • Wat is overbodig en kan/moet weg?

Na deze informatieavond wordt met de inbreng van de ‘haalsessie’ een ontwerp opgesteld.

In de ‘brengsessie’ wordt het ontwerp teruggekoppeld:

  • Op hoofdlijnen: welke verbeteropties werden aangegeven
  • Wat met de verbeteropties is gedaan (welke wel/niet en waarom wel/niet)

Tevens biedt het vervangen van de huidige verhardingen een uitstekende kans om het regenwater in de straten af te koppelen van de riolering.

Afkoppelen regenwater

De gemeente zet zich in om zo veel mogelijk regenwater van de riolering af te koppelen, zoals ook in dit project. Op dit moment heeft de gemeente een stimuleringsregeling vastgesteld om hemelwater af te koppelen van de riolering. Als u op uw eigen perceel hemelwater van uw dak opvangt en ter plekke hergebruikt of infiltreert in de bodem, dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van € 9,- per afgekoppelde vierkante meter. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Leudal (zoek op “subsidie afkoppelen hemelwater”), of tijdens deze informatieavond. Vanaf 20:30 uur is Martijn Beterams van de gemeente Leudal aanwezig om al u vragen over het afkoppelen te beantwoorden.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Leudal de heer John Janssen, team Projectbureau, telefoonnummer 0475 - 85 90 00.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.