Nieuws

Lees voor
 • Centraal stembureau: Kandidatenlijsten verkiezing

  (10-02-2018)

  Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Leudal. De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Leudal; gelet op artikel I 17 van de Kieswet; maakt bekend dat voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

 • Ter inzagelegging proces-verbaal I4

  (10-02-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de raad van de gemeente Leudal maakt, volgens de voorschriften van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:

 • Tijdelijke afsluiting spoorwegovergang Stekstraat-Duykstraat in Baexem

  (08-02-2018)

  In verband met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de overweg Stekstraat-Duykstraat in Baexem zal deze spoorweovergang tijdelijk voor alle verkeer worden afgesloten.

 • Tijdelijke afsluiting spoorwegovergang Oudenhofweg in Baexem

  (08-02-2018)

  In verband met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de overweg Oudenhofweg in Baexem zal deze spoorwegovergang tijdelijk voor alle verkeer worden afgesloten.

 • DNA-verwantschapsonderzoek Nicky Verstappen

  (08-02-2018)

  Vanaf 24 februari vindt er in Limburg een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek plaats in de zaak Nicky Verstappen. U heeft hier vast al iets van vernomen via de media.

  Het DNA-verwantschapsonderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Politie en OM. Meer informatie over dit onderzoek en antwoorden op ‘veel gestelde vragen’ vindt u op de website van de politie en op de Facebookpagina 'Onderzoek Nicky Verstappen'

 • Zwerfvuilactie Leudal Schoon aan de Maas 2018

  (08-02-2018)

  Zaterdag 24 maart 2018 tot zaterdag 21 april 208 is de zwerfafvalactie ‘Leudal Schoon aan de Maas 2018’. Verenigingen, scholen, buurtgenoten help allemaal mee om je dorpskern, de wijk, een stuk natuurgebied, een kilometer Maasoever schoon te maken en verdien hiermee € 200—voor uw vereniging of stichting.

 • “Eeuwige vrijgezel Leudal” is een groot succes

  (08-02-2018)

  Wie kent het beeld niet, die trouwe trotste boom daar midden in het weiland. Weer, wind, regen en de brandende zon, hij overleeft heel veel … helaas niet alles. Bliksem, stormschade en menselijk ingrijpen heeft tot gevolg dat deze landschaps-reuzen langzaam verdwijnen uit het Limburgse landschap. Het aantal solitaire bomen in Limburg wordt snel minder.

 • Gemeente Leudal bindt de strijd aan met ondermijnende criminaliteit

  (07-02-2018)

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag het Actieplan Ondermijning Leudal 2018-2020 vastgesteld. Dit actieplan omschrijft de acties die de gemeente de komende tijd oppakt om georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te bestrijden.

 • Gemeenteraad Leudal kiest Kelpen-Oler voor nieuwe voetbalaccommodatie

  (07-02-2018)

  De gemeenteraad van Leudal heeft dinsdagavond besloten de Oranjestraat in Kelpen-Oler aan te wijzen als voorkeurs locatie voor een nieuwe voetbalaccommodatie voor de dorpen Hunsel, Ell, Grathem en Kelpen-Oler. Op die locatie worden vier nieuwe voetbalvelden en bijbehorende gebouwen aangelegd.

 • Ter inzagelegging kandidatenlijsten

  (06-02-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leudal maakt bekend, dat de ingeleverde en door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten voor deze verkiezing, evenals het proces-verbaal I 1 op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder vanaf 7 februari 2018 ter inzage worden gelegd.

 • Stemmen met een kiezerspas (referendum)

  (05-02-2018)

  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het bij het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

 • Bomensnoei gemeente Leudal in de winterperiode

  (05-02-2018)

  Gemeente Leudal heeft ruim 33.000 bomen in de openbare ruimte. We hebben dan ook een zorgplicht ten aanzien van onze bomen. Gezien de forse stormen van januari is het belangrijk dat er controles en goed onderhoud plaatsvindt.

 • Raadgevend Referendum 2018: stemmen per brief

  (01-02-2018)

  Wegens beroep of werkzaamheden buiten Nederland

  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het stemmen per brief toegestaan is aan de kiesgerechtigde Nederlander, die op de dag van de stemming  (21 maart 2018) wegens beroep of werkzaamheden (of wegens beroep of werkzaamheden van de echtgeno(o)t(e), levensgezel of ouder) buiten Nederland verblijft.

 • Verkiezingsreclame gemeenteraad 2018

  (01-02-2018)

  Het maken van verkiezingsreclame kan op de volgende manieren in de gemeente Leudal:

  • inleveren van verkiezingsaffiches voor aanplakking op de gemeentelijke aanplakborden;
  • het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden;
  • plaatsen van grote verkiezingsborden.
 • Gemeenten en Provincie tekenen voor aanleg glasvezel buitengebied

  (24-01-2018)

  De gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw,  Peel en Maas, de Provincie Limburg en Glasvezel buitenaf hebben 25 januari 2018 het convenant getekend om de aanleg van toekomstbestendig glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. Binnenkort start de inschrijving voor het afnemen van een abonnement.

 • Leudal sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

  (18-01-2018)

  De gemeente Leudal is lid geworden van de Statiegeldalliantie. Deze is opgericht door 21 organisaties in Nederland en Vlaanderen en vraagt maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties zich te verenigen om een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen te laten horen richting de Nederlandse- en Belgische regering.

 • Nieuwe huwelijksvermogensregels: minder delen als basis

  (12-12-2017)

  Hebt u trouwplannen of plannen om uw partnerschap te registreren? Dan moet u er rekening mee houden dat per 1 januari 2018 de huwelijksvermogensregels veranderen. Trouwt u na deze datum zonder huwelijkse voorwaarden en besluit u op termijn te gaan scheiden? Dan hoeft u minder te delen met uw partner.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.