Nieuws

Lees voor
 • Woensdagmiddag 27 september Leudalloop

  (20-09-2017)

  Woensdag 27 september staat er weer een jubileumactiviteit op het programma, gekoppeld aan het tienjarig bestaan van de gemeente Leudal. Deze keer een sportieve activiteit: de Leudalloop.

  Deze activiteit is één van de tien initiatieven die de gemeente ondersteunt en die zijn ontstaan vanuit een burgerinitiatief.

 • Herinnering mantelzorg

  (20-09-2017)

  Bent u mantelzorger of verleent u mantelzorg aan een naaste? Dan komt u misschien in aanmerking voor een leuk extraatje. In de hele maand september kunt u zich aanmelden voor het mantelzorgcompliment (van de gemeente Leudal) of de mantelzorgattentie (van Steunpunt Mantelzorg). U heeft dus nog tot 30 september de tijd. Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden? Klik dan op www.mantelzorgleudal.nl.

 • Plannen windenergie in september in de gemeenteraad

  (19-09-2017)
  Windmolens

  Op 26 september 2017 worden er twee initiatieven (principeverzoeken) voor windenergie aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad besluit dan of zij medewerking willen verlenen. Initiatiefnemers zijn al langer bezig om de haalbaarheid van een windmolenpark te onderzoeken. De plannen daarvoor worden steeds concreter.

 • Paracommercie, oneerlijke concurrentie in de horeca

  (19-09-2017)

  Verenigingen en instellingen die over een kantine beschikken dienen de regels van paracommercie zoals opgenomen in onze Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV) na te leven. Hierover zijn verenigingen/stichtingen (eind 2013) per brief geïnformeerd. Het is weer  tijd de belangrijkste uitgangspunten nog eens onder de aandacht te brengen.

 • Vooraankondiging agenda raadsvergadering

  (18-09-2017)

  De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Leudal zal plaatsvinden op dinsdag 26 september 2017, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van de gemeente Leudal, Leudalplein 1 te Heythuysen. Kijk voor meer informatie in de agenda.

 • Stooktips voor houtkachel of open haard

  (18-09-2017)

  Heb je een open haard of houtkachel of denk je erover om er een te kopen? Een vuurtje stoken kan gezellig zijn, maar voor het milieu en de gezondheid zijn houtkachels en openhaarden niet goed. Het veroorzaakt luchtvervuiling, zoals fijnstof, en kan ook stankoverlast geven.

 • Startende ondernemer? Plannen om een onderneming te starten? Kom dan naar de Startersdag Limburg!

  (14-09-2017)

  Op 28 september organiseert het StartersCentrum Limburg de Startersdag Limburg. Tijdens deze dag kunnen starters/ZZP’ers een aantal interessante workshops volgen en netwerken met andere ondernemers. Bovendien is deelname gratis! Vooraf aanmelden is wel vereist. Kijk voor meer informatie op: http://www.starterscentrum.nl/startersdag-limburg/.

 • Inspraakversie Verordening maatschappelijke ondersteuning

  (13-09-2017)

  Tussen 19 juli en 30 augustus kon u als inwoner van de gemeente Leudal uw inspraak aanleveren voor de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leudal 2018. Inmiddels wordt er hard gewerkt om de inspraak uit Leudal, Nederweert en Weert te verwerken om zo te komen tot een verordening die het beste de wensen van onze inwoners vertegenwoordigd. De versie die ter inspraak heeft gelegen treft u als bijlage bij dit bericht.

 • De brandweer oefent bij jou in de wijk

  (13-09-2017)

  Jaarlijks worden veel mensen verrast door brand in hun woning! Wist je dat de kans op een woningbrand 1 op 65 is? Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen het eigen gedrag een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de brand.

 • Kleurrijk Leudal Festijn, Fotowedstrijd, Open Podium en Leudalloop

  (21-08-2017)

  In september en oktober zijn er veel activiteiten en initiatieven in het kader van 10 jaar Leudal.

 • Inspraak op de conceptverordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018

  (08-08-2017)

  Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Tegelijkertijd is in de gemeente Leudal de Verordening jeugdhulp gemeente Leudal 2015 ingegaan. Nieuwe inzichten, toevoegingen aan de wet en jurisprudentie maken het nodig dat deze verordening wordt aangepast. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal op 25 juli 2017 de conceptverordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018 vastgesteld.

 • Bent u mantelzorger of krijgt u zorg van een naaste?

  (07-08-2017)

  Dag en nacht voor iemand klaar staan die langdurig ziek is of een beperking heeft?. Onvoorwaardelijk zorgen voor een naaste. Mogelijk maken dat een vriend, familielid of goede kennis zo lang mogelijk in het eigen huis kan blijven wonen. Dat doet de mantelzorger allemaal. Dat waardeert de gemeente Leudal.

 • Kent u een mantelzorger die een attentie verdient?

  (07-08-2017)
  Kent u een mantelzorger die een attentie verdient

  Hulp en zorg bieden, meegaan naar het ziekenhuis, veranderingen in de persoonlijke relatie, veel regelen…. Zomaar een greep uit taken van een mantelzorger. Taken die vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd maar niet onopgemerkt mogen blijven.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.