Subsidie

Lees voor

Voor een aantal categorieën historische bouwwerken kan bij de gemeente een subsidie aangevraagd worden.

Dit zijn gemeentelijke monumenten, niet-rendabele rijksmonumenten, kleine cultuurhistorische relicten en niet-rijksmonumentale kerkgebouwen. Daarnaast kan voor het onderhoud van rijksmonumenten subsidie of een lening bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangevraagd worden. Meer informatie over de subsidiemogelijkheden en leningen voor eigenaren van rijksmonumenten kunt u vinden op cultureelerfgoed.nl.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.