Spelregels behoud monumenten

Lees voor

Behoud van cultuurhistorisch erfgoed gaat niet vanzelf. Hiervoor zijn spelregels nodig. Spelregels die ervoor zorgen dat het erfgoed niet zomaar verdwijnt. 

Beleidsnota Cultuurhistorisch Erfgoed Leudal

Deze spelregels zijn opgenomen in de beleidsnota Cultuurhistorisch Erfgoed Leudal. Belangrijke onderwerpen hierin zijn: het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, het opstellen van een subsidieverordening, het verbeteren van de gemeentelijke monumentenzorg en het bevorderen van de onderhoudstoestand van monumenten. Daarnaast is er aandacht voor de relatie van monumentenzorg met archeologie, educatie en recreatie en toerisme.

Meer informatie

Voor meer informatie over de beleidsnota Cultuurhistorische Erfgoed Leudal kunt u contact opnemen met ons Burger Bedrijven Plein via tel: (0475) 85 90 00.

Meer informatie

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.