Milieujaarverslag Leudal 2015

Lees voor

Conform artikel 21.1 van de Wet milieubeheer wordt jaarlijks gerapporteerd over de milieutaken die in het Milieuprogramma (in Leudal Duurzaamheidsprogramma genoemd) zijn opgenomen en die als zodanig zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Snel naar

N280

Buurt WhatsApp

Meldpunt Leudal

Omvorming groenvoorziening

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.