IPPC bedrijven

Lees voor

In Leudal zijn ruim 50 bedrijven (2 industriële en de rest veehouderijbedrijven) die vallen onder de zogenaamde IPPC-richtlijn (Integrated Pollution and Prevention Control). Deze Europese richtlijn heeft betrekking op bedrijven die een drempelwaarde voor productiecapaciteit of vermogen overschrijden.

Omdat het meestal grotere bedrijven zijn, vallen deze onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bij deze bedrijven moet de zogenaamde Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Het is voor de gemeente verplicht om alle omgevingsvergunningen milieu op elektronisch wijze beschikbaar te stellen voor iedereen. Bekijk de IPPC-bedrijven in Leudal.

Snel naar

N280

Buurt WhatsApp

Meldpunt Leudal

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.