Mantelzorgcompliment

Lees voor

Het mantelzorgcompliment: de gemeente biedt op verschillende manieren ondersteuning aan mantelzorgers. Dit doet de gemeente omdat mantelzorgers een hele bijzondere plek innemen in de samenleving vanwege hun zorg aan een naaste. Een van de manieren waarop de gemeente haar mantelzorgers waardeert is door een geldbedrag beschikbaar te stellen van €50,-. Dit geldbedrag heet het mantelzorgcompliment.

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?

Het mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden door of namens iemand die zorg ontvangt. Degene die de zorg ontvangt moet in de gemeente Leudal wonen. Let op: door of namens een zorgvrager kan maar één compliment aangevraagd worden.

Hoe weet u of u mantelzorger bent?

Een mantelzorger is iemand die langdurig en intensief zorg biedt aan een partner, kind, familie, buur of vriend. De normale dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden etc. elkaar geven, valt hier niet onder. Een richtlijn is dat een mantelzorger gedurende ongeveer 3 maanden per jaar minstens 8 uur zorg verleent aan een naaste.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen van 1 september tot 1 oktober via een speciale website: 

>> naar www.mantelzorgleudal.nl

Wanneer ontvangt u het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment wordt uiterlijk in december op de rekening gestort van de zorgontvanger. Iemand die mantelzorg ontvangt kan dus zelf beslissen op welke wijze hij/zij het bedrag voor de mantelzorg besteedt.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.