Dorpsplatforms

Lees voor

De gemeente Leudal heeft 16 kernen en maar 1 bestuurscentrum. Om te zorgen voor goed contact tussen gemeente en inwoners, zijn er dorpsraden of dorpsoverleggen in het leven geroepen. 

De gemeente Leudal heeft 16 kernen en maar 1 bestuurscentrum. Om te zorgen voor goed contact tussen gemeente en inwoners en tussen inwoners onderling, hebben de dorpen dorpsraden of dorpsoverleggen in het leven geroepen. Deze dorpsraden en dorpsoverleggen verrichten hun inzet vaak via werkgroepen en zijn zeer breed georiënteerd. Gelet op deze brede inzet in de dorpen praten we dan ook steeds meer over dorpsplatforms.

Wat doet een dorpsplatform

In totaal zijn er in de gemeente nu 15 dorpsraden/dorpsoverleggen. Belangrijkste taak van een dorpsraad is het behartigen en promoten van de leefbaarheid in hun dorp. De gemeente is hierin een belangrijke gesprekspartner. Omgekeerd kan de gemeente advies vragen over onderwerpen die effect hebben of kunnen hebben voor de leefbaarheid in het dorp.

In deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen wordt meer zelfredzaamheid van leefgemeenschappen gevraagd. Daarom vinden dorpsplatforms en gemeente dat het noodzakelijk is dat de politiek, de dorpsplatforms en het ambtelijk apparaat zich met een positieve grondhouding samen en als gelijkwaardige partners bezighouden met de leefbaarheid van de dorpen. Om deze reden communiceren gemeente en dorpsplatforms steeds meer en beter met elkaar. Het is een proces van samen optrekken en samen leren.

Afdeling Co-creatie

Gemeente Leudal heeft een afdeling Co-creatie, waarvan Bureau Dorpsraden en gebiedsregisseurs deel uitmaken. Deze afdeling ondersteunt o.a. dorpsplatforms bij hun contacten met de gemeente of bij contacten met instellingen of derden. Voor meer informatie over afdeling Co-creatie kunt u contact opnemen met Bureau Dorpsraden via tel: (0475) 85 90 00 of via e-mail bureaudorpsraden@leudal.nl.

Contactgegevens dorpsplatforms

Mocht u informatie willen over de dorpsraad of het dorpsoverleg bij u in de buurt, kijk dan in het complete overzicht contactgegegevens dorpsraden. 

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.