Peuteropvang

Lees voor

Voor de ontwikkeling van peuters is het belangrijk dat alle peuters deelnemen aan een peuterprogramma of kinderdagverblijf (voorheen de peuterspeelzaal). Uw peuter leert er veel en ontmoet leeftijdsgenootjes.

Het is een goede voorbereiding op de basisschool. De peuteropvang is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar en wordt aangeboden door kinderopvangorganisaties. De pedagogisch medewerkers werken er met een speciaal peuterprogramma dat aansluit bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind. Dit leren gebeurt spelenderwijs.

Toeslag

Tweeverdieners of alleenstaande werkende ouders vragen kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst. Daardoor krijgt u een gedeelte van de kinderopvangkosten terugbetaald via de belastingdienst. Wat u terugkrijgt hangt af van het inkomen.

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag  (bijvoorbeeld als een van beide ouders niet werkt) is er een gemeentelijke subsidieregeling. De eigen bijdrage is € 0,69 per uur (tarief 2016), voor maximaal 2 dagdelen peuterprogramma. Voor de betaling van de eigen bijdrage ontvangt u een factuur van de kinderopvangorganisatie.

Ouders met een minimum-inkomen (120% bijstandsniveau) of die in een schuldhulpverleningstraject zitten kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente voor een vergoeding van de eigen bijdrage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de kinderopvangorganisatie (binnen de gemeente Leudal) van uw keuze.

Inschrijven

U schrijft uw peuter zelf in bij een kinderopvangorganisatie naar keuze. Wat moet u doen?  

Stap 1

U bepaalt of u recht heeft op kinderopvangtoeslag of niet. Bent u hierover niet zeker, kijk dan op toeslagen.nl. Als u de vragen op deze site doorneemt, ziet u of u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. Hier kunt u ook een proefberekening maken.

Stap 2

Als blijkt dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag, neem dan contact op met de kinderopvangorganisatie van uw keuze. Vervolgens vraagt u bij de belastingdienst de kinderopvangtoeslag aan.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u voor het peuterprogramma gebruikmaken van de gemeentelijke subsidieregeling. Om gebruik te kunnen maken van deze gemeentelijke regeling, moet u een ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ van de gemeente Leudal inleveren bij de kinderopvangorganisatie. Tevens vraagt u een inkomensverklaring (voorheen IB 60 formulier) aan bij de belastingdienst en levert dit tevens in bij de kinderopvangorganisatie.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de kinderopvangorganisatie van uw keuze.

Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is voor peuters en kleuters die meer moeite hebben om de Nederlandse taal te leren. Bijvoorbeeld omdat ze een andere moedertaal hebben of omdat de taalontwikkeling wat trager verloopt. Kinderen worden op een speelse manier begeleid om zo goed mogelijk de Nederlandse taal te leren. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Meer informatie vindt u in deze folder.

Toezicht en handhaving op de Kinderopvang

De kinderopvangorganisaties (dagopvang, peuterprogramma, buitenschoolse opvang) en  gastouders worden regelmatig door de GGD Limburg-Noord beoordeeld op basis van de kwaliteitseisen die wettelijk zijn voorgeschreven. De GGD adviseert de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van regels waar de kinderopvangorganisaties en gastouders aan moeten voldoen.

De inspectierapporten van de GGD zijn te raadplegen op de internetsite van het landelijk register kinderopvang en de website van de kinderopvangorganisatie.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.