Ondersteuning bij het keukentafelgesprek

Lees voor

Hebt u behoefte aan iemand die u ondersteunt bij het keukentafelgesprek en kunt u daar zelf niet voor zorgen? Neem dan contact op met AMW-ML (Algemeen Maatschappelijke Werk Midden-Limburg), telefoonnummer 088 - 65 60 600. AMW ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen. Lees meer op www.amw-ml.nl

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.