Regelgeving

Lees voor

De jeugdzorg in Nederland was over veel lagen georganiseerd. Vanaf 2015 is daar verandering in gekomen: gemeenten zijn nu volledig verantwoordelijk voor het regelen van hulp aan kinderen en jongeren. De gemeente Leudal heeft dit ondergebracht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

De decentralisatie van de jeugdzorg betekent voor gemeenten dat er nieuwe taken en verantwoordelijkheden zijn gekomen die op een andere manier georganiseerd moeten worden. Een visienota en een beleidsplan gaven richting aan de decentralisatie. Onderstaand kunt u de visienota en het beleidsplan van onze gemeente lezen. Ook is de Verordening jeugdhulp gemeente Leudal 2015 als toegevoegd.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.