Konsulatancje w Polskim Punkcie Informacyjnym

Lees voor
""

Na terenie Limburgii jest aktywnych wielu pracowników ze Środkowej i Wschodniej Europy. Także w Gminie Leudal pracuje wielu pracowników migracyjnych.Inne obyczaje i kultura, a także bariera językowa powodują , że pracownicy sezonowi i migracyjni często nie są swiadomi swoich praw i obowiązków.

 

W celu slużenia pomocą  tym mieszkancom  Gmina Leudal postanowila uruchomić Polski Punkt Informacyjny. Punkt ten ma na celu informowanie pracowników migracyjnych o takich sprawach jak warunki mieszkaniowe , integracja, zapisy w rejestrze gminy.Dodatkową funkcją punktu informacyjnego jest nakierowywanie i doradzanie. Punkt informacyjny będzie prowadzony przez Pania Marike van den Nieuwenhof .
Punkt informacyjny jest otwarty co tydzien we wtorki w godzinach od 16.00 do 18.00. Punkt informacyjny znajduje się w sali publicznej Urzedu  Gminy . Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się na spotkanie. Każdy może swobodnie skorzystać z tej pomocy. Udzial w spotkaniu jest darmowy.
Pobierz tutaj  wykaz spotkań w Polskim Punkcie Informacyjnym w 2014 roku.

 

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.