Groenbeheer

Lees voor

De afdeling beheer openbare ruimte heeft vanaf 2015 te maken met financiële ombuigingen. Er is minder budget en dit houdt in dat het onderhoud en het beeld van de openbare ruimte in de gemeente verandert.

Onderhoud plantsoenen

Het onderhoudsniveau van de plantsoenen (zoals rozenperken, plantvakken, hagen) wordt verlaagd. Dit betekent dat er onkruid in de plantsoenen mag staan. Dit mag zelfs 50 centimeter hoog zijn en hoeft niet altijd verwijderd te worden als er wordt geschoffeld. Ook het blad en zwerfvuil wordt minder vaak uit de plantsoenen weggehaald. Er mag echter geen sprake zijn van kapitaalvernietiging en er mogen geen onveilige situaties ontstaan.

Omvormingen

Om de onderhoudskosten van het groen structureel te verlagen, worden per kern omvormingen doorgevoerd. Dure beheergroepen zoals rozenperken, hagen en blokhagen en verouderde plantsoenen met bijvoorbeeld veel open plekken worden omgevormd tot gazon. De aanwezige bomen blijven behouden.

Inmiddels zijn de omvormingen in de kernen Heibloem, Roggel, Baexem en Heythuysen gerealiseerd.

Informatiebijeenkomsten

De buurtbewoners ontvangen per kern, 4 tot 6 weken voor de werkzaamheden een informatiebrief in de bus.

Vragen

Heeft u nog vragen, bel dan met Marc Jacobs, medewerker Groenbeheer, tel: (0475) 85 90 00. Onderstaand kunt u onder de kop “omvormingen per kern” zien wat er in uw dorp wordt omgevormd. Onder de kop “van gazon naar berm” leest u per dorp welke gazons we laten doorgroeien naar berm.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.