Er blijft een vangnet

Lees voor

Mogelijk kunt u een vergoeding aanvragen voor de extra kosten. Deze vergoeding is onderdeel van de bijzondere bijstand. Om bijzondere bijstand te krijgen, moet iemand aan een aantal voorwaarden voldoen. Elke situatie wordt individueel bekeken door de gemeente. Een inwoner die verwacht in aanmerking te komen voor de bijzondere bijstand kan vanaf 1 januari 2015 een aanvraag indienen bij de gemeente.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of via tel: 0800-0300.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.