Vuur stoken

Lees voor
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht. Bijvoorbeeld voor een paasvuur, vreugdevuur of als u hout of groenafval verbrandt.
  • Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Let op

U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort afval dat verbrand wordt
  • de locatie van het vuur
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor de behandeling van uw aanvraag voor een stookontheffing zijn legeskosten verschuldigd. Deze zijn vastgesteld op € 60,-- per ontheffing.

Buurtverenigingen of samenwerkende buurtverenigingen die een stookontheffing aanvragen in verband met de jaarlijkse viering van Sint Maarten zijn vrijgesteld van legeskosten. 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Aanvragen"

Aanvragen

Dit product kunt u aanvragen door middel van bijgevoegd aanvraagformulier (Pdf). Na invulling en ondertekening kunt u het formulier deponeren in de brievenbus van het gemeentehuis (Leudalplein 1) of toezenden per post.

Postadres:

Gemeente Leudal
t.a.v. het Klant Contact Centrum
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Ga bewust om met het milieu. Vaak zijn er betere alternatieven voor het stoken beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn het versnipperen van snoeiafval of het storten van snoeiafval bij de gemeentelijke milieuparken. Daarnaast kunt u het snoeiafval ook vaak tegen een gunstig tarief aanleveren bij particuliere groenverwerkingsbedrijven.

 

Veelgestelde vragen over het stoken van vuur
Onderstaand treft u een overzicht van veelgestelde vragen over het stoken van vuur. De vragen en antwoorden zijn ingedeeld naar type stookontheffing.


Veelgestelde vragen over het stoken van snoeiafval, afkomstig uit onderhoud van erfbeplanting of andere kleine landschapselementen in het buitengebied van Leudal

Nr.

Vraag

Antwoord

1.

Vorig jaar was een telefoontje (melding) voldoende. Kan dit nu ook nog?

De meldingsystematiek is vervallen. U dient nu schriftelijk een ontheffing aan te vragen

2.

Kan ik ook telefonisch een ontheffing aanvragen?

Nee, dat kan niet. U dient de aanvraag immers te ondertekenen

3.

Hoeveel m3 mag ik stoken?

De stookstapel mag een maximale omvang van 5 m3 hebben. U mag maximaal 10 m3 stoken. Dit betekent dat u gedurende het stoken de stookstapel mag aanvullen tot in totaal 10 m3

4.

Wat mag ik stoken?

U mag uitsluitend snoeiafval stoken, afkomstig van onderhoud erfbeplanting of onderhoud van kleinschalige landschapselementen

5.

Wat zijn kleinschalige landschapselementen?

Dit zijn bijvoorbeeld kleine bosplantsoenen, houtwallen e.d. in het buitengebied. Vaak worden deze onderhouden door de Stichting I.K.L. (Instandhouding Kleine Landschapselementen)

6.

Hoe lang duurt de behandeling van een aanvraag om ontheffing?

De maximale doorlooptijd is 8 weken. Wij streven er echter naar om uw aanvraag binnen 3 weken af te ronden

7.

Zijn er kosten verbonden aan de ontheffing?

Voor de behandeling uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd. De legeskosten voor uw ontheffing bedragen € 60,--.

8.

Wanneer mag ik stoken?

Er zijn per jaar 2 stookperioden:
Dit zijn februari/maart en oktober/november.

U krijgt ontheffing om op één dag in de toegekende periode te stoken. Deze dag dient u op het aanvraagformulier te vermelden.

9.

Op welke dagen mag ik stoken?

U mag uitsluitend stoken op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur. U mag niet stoken in het weekend en op feestdagen.

10.

Ik heb een ontheffing ontvangen maar uiteindelijk op de bewuste dag niet kunnen stoken omdat:

-          het regende

-          te hard waaide

-          etc. etc.

Wat moet ik nu doen?

U dient een nieuwe ontheffing aan te vragen. Hieraan zijn legeskosten verbonden.

11.

Ik heb een bedrijf. Kan ik ook een stookontheffing voor snoeihout krijgen?

Nee, dat kan niet. Als bedrijf bent u verplicht om afval op een andere wijze af te voeren.

De stookontheffing is uitsluitend voor particulieren.

12.

Ik woon binnen de bebouwde kom. Mag ik stoken?

Nee, stoken binnen de bebouwde kom is verboden. Dit heeft te maken met veiligheid en de risico’s van brandgevaar.


 

Veelgestelde vragen over het stoken van vreugdevuren zoals St. Maarten

Nr.

Vraag

Antwoord

1.

Wij zijn een vereniging? Moeten wij ook een ontheffing aanvragen of is een melding voldoende?

De meldingsystematiek is vervallen. U dient een ontheffing aan te vragen.

2.

Zijn er kosten verbonden aan de ontheffing voor St. Maarten?

Buurtverenigingen of samenwerkende buurtverenigingen die een stookontheffing aanvragen in het kader van de jaarlijkse viering van St. Maarten zijn vrijgesteld van het betalen van legeskosten.

3.

Wie kan een stookontheffing voor St. Maarten krijgen?

Ontheffingen voor St. Maartensvuren worden uitsluitend verleend aan buurtvereniging of samenwerkende buurtverenigingen.

 


Veelgestelde vragen over het stoken van een kampvuur

Nr.

Vraag

Antwoord

1.

Ik wil regelmatig een kampvuur aansteken. Mag dat?

Dat kan. Indien u regelmatig een kampvuur wenst te stoken op eenzelfde locatie, dan kan hiervoor ontheffing worden verleend. De ontheffing heeft een looptijd van één kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)

 


Veelgestelde vragen over het stoken van besmet takkenhout, snoei- of oogstafval

Nr.

Vraag

Antwoord

1.

Waarom is een verklaring van de plantenziektenkundige dienst noodzakelijk?

Door middel van deze verklaring weet de gemeente dat er sprake is van een besmettelijke ziekte.

2.

Het besmette hout moet met spoed worden opgestookt ter voorkoming van verdere besmetting. Duurt het lang voordat de ontheffing wordt verleend?

Uw aanvraag wordt met spoed afgehandeld. Belangrijk hiervoor is wel dat de vereiste verklaring van de plantenziektenkundige dienst gelijktijdig met de aanvraag wordt ingediend.

Heeft u geen verklaring, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Leudal (0475 – 85 90 00).

 

U vindt hier informatie over: "Tip ons!"

Tip ons!

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?
Laat het ons weten via het TIP-formulier.

Hartelijk dank voor de moeite.
Webteam gemeente Leudal

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.