Vrijwilligersverzekering

Lees voor
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente heeft verzekeringspakketten afgesloten voor alle vrijwilligers.

Voor wie?

De gemeente heeft verzekeringspakketten afgesloten voor alle vrijwilligers, ongeacht hun leeftijd. Maar wat verstaan we nu precies onder vrijwilligers? De gemeente hanteert de volgende definitie: iedereen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwilligers zijn ook bij eenmalige activiteiten verzekerd. Ook kerkelijk werk, buurtactiviteiten, mantelzorgers en stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen onder de vrijwilligersverzekering. Er is geen sprake van een leeftijdsgrens.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Verzekeringspakketten

De gemeente Leudal heeft 2 verzekeringspakketten voor vrijwilligers afgesloten: de BasisPolis en de PlusPolis.

Onder de BasisPolis valt:

  1. de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers en
  2. de aansprakelijkheidsverzekering van vrijwilligers voor schade aan derden.

De PlusPolis omvat:

  1. de aansprakelijkheidsverzekering van vrijwilligers van rechtspersonen voor schade voortvloeiende uit het vrijwilligerswerk.
  2. bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van vrijwillige bestuurders van een rechtspersoon,
  3. verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers van rechtspersonen
  4. rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers.

Let op: de rechtspersoon op zichzelf valt niet onder de vrijwilligerspolis. Hiervoor dient een aparte aansprakelijkheidsverzekering [AVB] te worden afgesloten.

Secundaire dekking

Bovenstaande verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat deze verzekeringen van kracht zijn voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering, met uitzondering van de ongevallenverzekering.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente Leudal of voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd. Bijvoorbeeld de voetbalvader die mee gaat met een uitwedstrijd van zijn kind.

Schade… en dan ?

Bij een schade kunt u het digitale schadeformulier invullen dat te vinden is onder het tabje 'Documenten'. Dit formulier wordt automatisch verstuurd naar de gemeente. Wij sturen uw formulier dan door, waarna de verzekeraar rechtstreeks contact met u opneemt. Ook kunnen we uw gegevens nagaan bij de vereniging of organisatie om te controleren of u terecht een claim indient.

U vindt hier informatie over: "Tip ons!"

Tip ons!

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?
Laat het ons weten via het TIP-formulier.

Hartelijk dank voor de moeite.
Webteam gemeente Leudal

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.