Spandoek ophangen

Lees voor
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een spandoek is een uitgespannen doek met een uiting van ideële reclame of culturele reclame al dan niet bevestigd aan een constructie (maximale afmeting: 3m2), en niet opgehangen in een (vierkant) frame.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wilt u een spandoek ophangen aan de openbare weg? Dan heeft u geen vergunning of toestemming nodig van de gemeente Leudal. Wel zijn er nadere regels vastgesteld die u moet naleven.

Een spandoek mag alleen worden opgehangen voor ideële reclame of culturele reclame. Ideële reclame is iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend (bijvoorbeeld ten behoeve van: - een landelijke of plaatselijke collecte-instelling; - de plaatselijke goede doelen week; - de actie “Wij gaan weer naar school” of “De scholen beginnen weer”).

Culturele reclame is een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag).

Verder zijn de volgende regels hierop van toepassing:

 • Duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor het ophangen en het ophalen van de spandoeken. De datum van het ophangen van de spandoeken moet zijn vermeld.
 • In iedere kern mogen maximaal twee spandoeken voor een bepaald doel worden opgehangen.
 • Het opgehangen spandoek mag gedurende een maximale periode van drie weken aanwezig zijn.
 • Voor het ophangen van een spandoek op particulier terrein is toestemming van de eigenaar vereist.
 • De maximale oppervlakte van de het spandoek bedraagt 3 m2.
 • Spandoeken moeten op minimaal drie meter hoogte worden opgehangen.
 • Het spandoek moet op stevige en deugdelijke wijze bevestigd worden. De bevestiging kan door het plaatsen van metalen palen in de grond. De bevestiging en plaatsing mag geen schade opleveren.
 • Het spandoek mag niet aan een lichtmast, verkeersteken, verkeerslicht bevestigd worden.
 • Verkeersborden en verkeerstekens moeten bij ophanging van een spandoek zichtbaar blijven.
 • Het spandoek mag niet boven de rijweg worden opgehangen.
 • Het spandoek mag geen gevaar, overlast of hinder opleveren voor het verkeer en de verkeersdeelnemers.
 • Spandoeken mogen geen belemmering vormen voor het doelmatig onderhoud van het publiek domein of het straatmeubilair.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Let verder op het volgende:

 • Zorg voor een stevige bevestigingsmethode.
 • Zorg voor een bevestiging die geen schade aan boom of muur veroorzaakt.
 • Bekijk goed of op de locatie bevestigingsmogelijkheden aanwezig zijn.
 • Houd er rekening mee dat het spandoek niet aan een lichtmast, verkeersteken of verkeerslicht mag worden bevestigd.
 • Zorg dat het spandoek weerbestendig is.
   

Let op! De gemeente mag commerciële reclameteksten op spandoeken of borden weigeren.

U vindt hier informatie over: "Tip ons!"

Tip ons!

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?
Laat het ons weten via het TIP-formulier.

Hartelijk dank voor de moeite.
Webteam gemeente Leudal

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.