Sandwichborden en driehoeksborden

Lees voor
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen dat het verboden is de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, indien:

 1. het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of

 2. het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Ter aanvulling op bovenstaande algemene regel heeft de gemeente Leudal nadere regels vastgesteld voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden (en voor spandoeken).

Concreet betekent dit dat voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden geen vergunning, ontheffing of melding nodig is mits wordt voldaan aan onderstaande regels.

Maximale afmeting van de sandwich- en/of driehoeksborden
De maximale afmeting van sandwich- en/of driehoeksborden bedraagt 1.50 meter x 1.00 meter.

Stratenplan gemeente Leudal
Het College van Burgemeester en Wethouders van Leudal heeft een aantal straten aangewezen waar het is toegestaan om sandwich- en/of driehoeksborden te plaatsen. Deze straten zijn terug te vinden in bijgevoegde stratenlijst.

Het is niet toegestaan om sandwich- en/of driehoeksborden op andere wegen of straten te plaatsen.

Sandwich- en/of driehoeksborden

Vanaf 1 januari 2018 zijn de regels voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden gewijzigd. Sandwich- en/of driehoeksborden mogen enkel nog worden geplaatst voor:

 • reclame voor een evenement (op grond van artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening)

of voor

 • educatieve reclame (een openbare aanprijzing van open dagen van educatieve instellingen zoals middelbare scholen, MBO-, HBO-, Universitaire onderwijsinstellingen, volwassenonderwijs of onderwijs voor muziekscholen);

of voor

 • ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend (bijvoorbeeld voor:- een landelijke of plaatselijke collecte-instelling; - de plaatselijke goede doelen week; - de actie “Wij gaan weer naar school” of  “De scholen beginnen weer”);

of voor

 • culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag).

Handelsreclame is dus niet meer toegestaan voor sandwich- en/of driehoeksborden en voor spandoeken.

Verder gelden onder andere de volgende regels:

 1. Duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden. De datum van de plaatsing van de sandwich- en/of driehoeksborden moet zijn vermeld.
 2. In iedere kern van de gemeente Leudal mogen per evenement of anderszins maximaal twee sandwich- en/of driehoeksborden geplaatst worden.
 3. De sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst gedurende een maximale periode van drie weken.
 4. Op de vastgestelde en bijbehorende overzichtslijst zijn de straten vermeld in welke de sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst in de diverse kernen. Enkel rondom de in de stratenlijst met nummer aangewezen specifieke lichtmasten mogen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst.
 5. Er mag rondom een lichtmast maximaal één sandwich- en/of driehoeksbord worden geplaatst.
 6. Bij het plaatsen van de sandwich- en/of driehoeksborden dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen.
 7. Er mogen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst op particuliere eigendom.
 8. De datum van het evenement op de sandwich- en/of driehoeksborden mag niet telkens aangepast worden zodat de maximale plaatsingsperiode van drie weken niet wordt nageleefd.
 9. De frames van de driehoeksborden mogen niet onbeperkt blijven staan zodat de aankondiging op het driehoeksbord voortdurend wordt verwisseld. De frames van de driehoeksborden dienen door de plaatser van het driehoeksbord na de maximale periode van drie weken te worden verwijderd.
 10. Sandwich- en/of driehoeksborden mogen géén gevaar, overlast of hinder opleveren voor het verkeer en de verkeersdeelnemers.
 11. Sandwich- en/of driehoeksborden mogen géén belemmering vormen voor het doelmatig onderhoud van het publiek domein of het straatmeubilair.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u voldoet aan de gestelde regels dan kunt u de sandwich- en/of driehoeksborden plaatsen. U hebt dan geen vergunning of ontheffing nodig.
 

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Als u voldoet aan de gestelde regels, dan kunt u de sandwich- en/of driehoeksborden plaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden  is en blijft aansprakelijk voor de aan eigendom van de gemeente of derden toegebrachte schade.

Op kosten van degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden kunnen de sandwich- en/of driehoeksborden te allen tijde worden verwijderd wanneer deze niet op een adequate wijze en in strijd zijn geplaatst met het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal en/of het bepaalde in de beleidsregels.

U vindt hier informatie over: "Tip ons!"

Tip ons!

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?
Laat het ons weten via het TIP-formulier.

Hartelijk dank voor de moeite.
Webteam gemeente Leudal

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.