Reclame plaatsen

Lees voor
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

U heeft mogelijk een gemeentelijke vergunning nodig voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht. 

Drie typen uitingen van reclame zijn altijd vergunningplichtig.

 • Reclame-uitingen die bouwwerken betreffen. Een bouwwerk is een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal. Bij een aanvraag tot 1 oktober 2010 moet u een bouwvergunning aanvragen. Vanaf 1 oktober 2010 dient u hiervoor een omgevingsvergunning aan te vragen.
 • Het op de weg parkeren van een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.
 • Driehoeks- en sandwichborden.  
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • De reclame past niet in de omgeving.
 • De reclame past niet bij het gebouw waar het geplaatst is.
 • De reclame stoort weggebruikers.
 • De reclame brengt schade toe aan de weg.
 • De reclame stoort het beheer en onderhoud van de weg.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • waarom u reclame wilt plaatsen
 • de plaats van de reclame (op een kaart)
 • hoe groot de reclame is
 • een tekening of een foto van de reclame

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Hieronder vindt u een formulier voor de conceptaanvraag omgevingsvergunning.

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Wilt u reclame plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg? Dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

U vindt hier informatie over: "Tip ons!"

Tip ons!

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?
Laat het ons weten via het TIP-formulier.

Hartelijk dank voor de moeite.
Webteam gemeente Leudal

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.