Gemeentearchief, inzage

Lees voor
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Archief van de gemeente Leudal

Tijdens de uitvoering van de werkprocessen ontstaan bij de gemeente archiefstukken. Hoe een gemeente deze informatie moeten bewaren en beheren, staat in de Archiefwet. Na 20 jaar moet het archief dat voor blijvende bewaring in aanmerking komt, worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. De gemeente Leudal brengt het permanent te bewaren archief over naar het gemeentearchief in Roermond.

In het archief van de gemeente Leudal bevinden zich de volgende archiefcollecties:

  • 1991-2006:         Voormalige gemeentes Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer
  • Na 2007     :        Archieven gemeente Leudal

Gemeentearchief Roermond

Het gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waarin geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels worden bewaard.

In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) of over een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf.

Meestal dateren de eerste akten van de burgerlijke stand uit 1798 en de oudste bevolkingsregisters uit 1850. Alle openbare registers bevinden zich in het gemeentearchief van Roermond. Vaak is slechts een klein deel hiervan te vinden in het archief van Leudal, die nog niet openbaar is.

De gemeentearchieven tot 1991 van de voormalige gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer bevinden zich in het gemeentearchief Roermond. Deze archieven zijn, op enkele uitzonderingen na, openbaar.

Rijksarchiefdienst

Voor de akten burgerlijke stand van vóór 1798 kunt u terecht bij de Rijksarchiefdienst, RHCL te Maastricht. Hier worden nog oudere archiefstukken bewaard. U kunt het beste contact opnemen met het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Contact met de gemeente Leudal

Heeft u vragen over een lopend dossier, wilt u inzage in dossiers van na 1991? Dan kunt u zich wenden tot de gemeente Leudal. Via het contactformulier kunt een verzoek indienen. Er wordt dan bekeken welke afdeling verantwoordelijk is voor het dossier (afhankelijk van het onderwerp). Een ambtenaar van de afdeling bekijkt dan intern welke dossiers zich bevinden in het archief van de gemeente Leudal en welke informatie relevant voor u is. Het archief van de gemeente Leudal geeft bijna nooit rechtstreeks dossiers/informatie aan de burger. Archieven worden openbaar na overbrenging naar de archiefbewaarplaats te Roemond.

Contact met het gemeentearchief Roermond

U kunt het gemeentearchief bezoeken aan de Swalmerstraat 12, 6041 CX Roermond. U kunt ook contact opnemen via tel: (0475) 35 96 17 e-mail: gemeentearchief@roermond.nl. Voor meer informatie zie: https://www.roermond.nl/gemeentearchief

Wat heeft het gemeentearchief van u nodig?

U kunt het beste eerst telefonisch of via de mail contact opnemen en vragen welke gegevens zij nodig hebben om te vinden wat u zoekt. Vaak is een persoonlijk bezoek nodig.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Stamboomonderzoek

De gemeente kan slechts gegevens aanleveren over registraties die in de gemeente zelf hebben plaatsgevonden. Het is dus heel goed mogelijk dat u voor uw stamboomonderzoek (genealogisch onderzoek) meerdere gemeenten moet benaderen. Omdat alle openbare registers van de voormalige gemeente Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer zich bevinden in het gemeentearchief van Roermond begint daar ook uw onderzoek. Voor de akten burgerlijke stand van vóór 1798 kunt terecht bij de Rijksarchiefdienst. Hier worden nog oudere gegevens bewaard.

U vindt hier informatie over: "Tip ons!"

Tip ons!

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?
Laat het ons weten via het TIP-formulier.

Hartelijk dank voor de moeite.
Webteam gemeente Leudal

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.