Eerste inschrijving in Nederland

Lees voor
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U moet zich inschrijven bij de gemeente als u voor het eerst in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en vóór 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland.

Bij uw eerste inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of de buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U moet zich laten inschrijven bij de gemeente waar u woont als  u gedurende een periode van 6 maanden tenminste 4 maanden in Nederland blijft. U bent dan verplicht om binnen 5 dagen na vestiging in Nederland aangifte te doen bij de gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken.

U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • u hebt de Nederlandse nationaliteit
  • u hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie
  • u hebt een geldige verblijfsvergunning
  • u mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten

U moet zich laten inschrijven bij de gemeente waar u woont als u gedurende een periode van 6 maanden tenminste 4 maanden in Nederland blijft. U bent dan verplicht om binnen 5 dagen na aankomst in Nederland aangifte te doen bij de gemeente.

Personen met een vreemde nationaliteit

In sommige gevallen hebt u voor de inschrijving in Nederland een machtiging voorlopig verblijf of verblijfsvergunning nodig van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Is dit voor u van toepassing en hebt u die niet? Dan kunt u bij de gemeente aangifte doen van een voorlopige inschrijving. Nadat de gemeente van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) een bewijs van uw aanmelding heeft ontvangen, wordt u ingeschreven bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Neem contact op met de gemeente. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • documenten die bewijzen dat u hier woont, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving:

U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres

U verhuist vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

  • een bewijs van uitschrijving
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Zodra u alle benodigde gegevens hebt, wordt uw inschrijving verwerkt.

U vindt hier informatie over: "Tip ons!"

Tip ons!

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?
Laat het ons weten via het TIP-formulier.

Hartelijk dank voor de moeite.
Webteam gemeente Leudal

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.