Bijzondere bijstand

Lees voor
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wanneer u bijzondere maar noodzakelijke kosten heeft die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand, bewindvoerderskosten, alarmering, warme maaltijden, budgetbeheer ,etc. Of u bijzondere bijstand krijgt, hangt af uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

Voor normen en bedragen verwijzen wij u naar bijstandsinformatie op de website van de Rijksoverheid.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand zijn onder andere:

 • U heeft een laag inkomen (120% van de voor u geldende bijstandsnorm) en weinig vermogen (beneden de voor u geldende vermogensgrens).
 • U kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen.
 • Uw kosten zijn noodzakelijk.
 • Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden.
 • U krijgt de kosten niet anders vergoed (er is sprake van een voorliggende voorziening).
 • U heeft niet kunnen reserveren voor deze kosten.

U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet het aanvraagformulier welke bij "Aanvragen" staat volledig invullen en ondertekenen. Als u geen uitkering van de gemeente ontvangt, moet u ook aanvullende gegevens verstrekken. Welke gegevens dat zijn, vindt u terug bij de aanvraag. Mocht er iets onduidelijk zijn dan kunt u met vragen terecht bij de klantregisseurs Participatiewet. 

Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0475 - 85 90 00.

Bezoek alléén op afspraak.

U kunt ook een mail sturen naar info@leudal.nl. Vermeld bij het onderwerp: betreft bijzondere bijstand. 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U vindt hier informatie over: "Aanvragen"

Aanvragen

Met de onderstaande aanvraagformulieren kunt u bijzonder bijstand aanvragen. Ontvangt u al een uitkering van de gemeente, dan kunt u gebruik maken van het formulier bijzondere bijstand (uitkeringsgerechtigden). Heeft u geen uitkering van de gemeente, dan kunt u het aanvraagformulier bijzondere bijstand (niet uitkeringsgerechtigden) gebruiken. U moet hierbij tevens de volgende gegevens inleveren:

 • - bewijs van uw inkomsten uit werk, uitkering, pensioen of overig inkomen
 • - bewijs van uw vermogen waaronder bankafschriften van de laatste 3 maanden van alle rekeningen, waarde auto,
 • - uw geldige identiteitsbewijs
 • - de rekening/ bewijsstuk van de kosten
 • - Huurovereenkomst

Let op: als u een uitkering ontvangt van de gemeente, heeft u de regeling bijzondere kosten toegekend gekregen. Als u kosten heeft die onder de regeling bijzondere kosten vallen, kunt u vergoeding voor deze kosten aanvragen met het declaratieformulier.

Als u geen uitkering ontvangt van de gemeente, maar wel de regeling bijzondere kosten voor dit jaar toegekend heeft gekregen, dan kunt u voor het aanvragen van een vergoeding ook het declaratieformulier gebruiken.

U vindt hier informatie over: "Tip ons!"

Tip ons!

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?
Laat het ons weten via het TIP-formulier.

Hartelijk dank voor de moeite.
Webteam gemeente Leudal

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.