Bijstand, uitkering

Lees voor
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u (en/of uw partner) te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U heeft dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt. Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders). Meer uitleg? Bekijk de video bij het product Kostendelersnorm op deze website.

De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) onder de vermogensgrens bijstand liggen. Voor de vermogensgrenzen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Heeft u een bijstandsuitkering, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • u neemt alle in overleg afgestemde passende werkzaamheden aan;
 • u schrijft zich op verzoek in bij uitzendbureaus;
 • u bespreekt samen met uw klantregisseur de mogelijkheden voor een tegenprestatie. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg et cetera;
 • er wordt een inspanning van u verwacht om op een mogelijke toekomstige werkplek te komen (max. 3 uur reistijd per dag). Verhuizen bij een goed werkaanbod dient u te overwegen;
 • u doet er alles aan om kennis en vaardigheden te krijgen en houden;
 • met alle tips, aanbevelingen (zoals sollicitatieactiviteiten, presentaties), workshops en andere ondersteunende activiteiten vanuit gemeente en samenwerkende partners gaat u serieus aan de slag.

Wet Taaleis

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet Taaleis in werking getreden. Het doel van de taaleis is het vergroten van de kansen van bijstandsgerechtigden op de arbeidsmarkt. Door de Nederlandse taal goed te begrijpen en te spreken vindt u sneller werk. Daarnaast is het goed kennen van de Nederlandse taal belangrijk voor het kunnen volgen van scholing. Een bijstandsgerechtigde moet de Nederlandse taal kennen op referentieniveau 1F. Dit is hetzelfde als het niveau van het einde van groep 8 van de basisschool. Heeft u als bijstandsgerechtigde dat niveau niet of kunt u dit niet bewijzen door documenten, dan moet u zich inspannen om alsnog dit niveau te behalen.

Een uitkeringsgerechtigde voldoet aan de Wet Taaleis door:

 • aan te tonen dat hij 8 jaar Nederlands onderwijs heeft gevolgd
 • een diploma inburgering in te leveren
 • een ander document in te leveren waaruit blijkt dat hij de vaardigheden in de Nederlandse taal beheerst.

Als een uitkeringsgerechtigde hier niet aan voldoet, legt hij een taaltoets af. Als blijkt dat zijn taalniveau onvoldoende is, is hij/zij verplicht om de Nederlandse taal (beter) te leren.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U vindt hier informatie over: "Aanvragen"

Aanvragen

U vraagt de bijstandsuitkering aan door u telefonisch te melden bij de gemeente Leudal (telefoonnummer: 0475 - 85 90 00). De medewerker aan de telefoon zal u inplannen voor een voorlichtingsbijeenkomst. U moet op deze bijeenkomst verschijnen.

Na afloop van de voorlichtingsbijeenkomst krijgt u een werkmap en de aanvraagformulieren mee. Op het aanvraagformulier staat, bij welke klantregisseur u zich moet melden voor het aanvragen van een uitkering. Dit moet u doen binnen twee weken na de voorlichtingsbijeenkomst.

U moet bij het UWV (werk.nl) ingeschreven staan als werkzoekende. Tijdens de afspraak moet u de aanvraagformulieren en de werkmap meenemen. Bij het aanvraagformulier zit een checklist. De bewijsstukken die op de checklist staan, moet u ook bij deze afspraak inleveren.

U vindt hier informatie over: "Tip ons!"

Tip ons!

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?
Laat het ons weten via het TIP-formulier.

Hartelijk dank voor de moeite.
Webteam gemeente Leudal

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.