Adoptie

Lees voor
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u.

Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken.

Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Aan adoptie van een buitenlands kind gaat vaak een traject van een paar jaar vooraf. Soms moet u de adoptie nog laten erkennen door de rechter. Dit is het geval als het kind uit een land komt dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag.

Wilt u een Nederlands kind adopteren dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie vindt u bij de Rijksoverheid.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Zowel bij een adoptie waarbij een land is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag als bij een land dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag moet uw adoptiekind naar Nederland reizen op een paspoort van het land van herkomst.

Aanvraag Machtiging tot Voorlopig Verblijf

Wilt u een kind adopteren uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag? Vraag dan eerst een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als de MVV is goedgekeurd door de IND, geeft de ambassade of de consulaat-generaal een MVV-visum af in het paspoort van herkomst van uw adoptiekind. Dan mag u samen met uw geadopteerde kind naar Nederland reizen.

Wilt u een kind adopteren uit een land dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag? Vraag dan ook een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aan bij de IND. Nadat de aanvraag is goedgekeurd door de IND, mag u samen met uw geadopteerde kind naar Nederland reizen.

Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? Dan meldt u dit binnen 5 werkdagen bij de gemeente. Op de website van de gemeente staat bij Inschrijving bij gemeente vanuit het buitenland vermeld wat u moet doen voor het inschrijven bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Tip ons!"

Tip ons!

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?
Laat het ons weten via het TIP-formulier.

Hartelijk dank voor de moeite.
Webteam gemeente Leudal

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.