Raadgevend Referendum

Lees voor

Vanaf 1 juli 2015 kunnen kiesgerechtigden over nieuw aangenomen wetten en verdragen een referendum aanvragen. Het referendum geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of tegen een wet of verdrag uit te spreken, maar de uitslag is niet bindend.

Een raadgevend referendum kan worden gehouden over een wet die is aangenomen en bekrachtigd, maar nog niet in werking is getreden. Alle wetten zijn referendabel op enkele uitzonderingen na. Er kan bijvoorbeeld geen referendum gehouden worden over wetten die gaan over de Grondwet, de begroting of over het Koningshuis. Er kunnen ook referenda worden gehouden over verdragen.

Alle informatie met betrekking tot de organisatie van het Referendum vindt u op: www.kiesraad.nl

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.