Nieuws

Lees voor
 • Gemeenteraadsverkiezing en het Landelijk Referendum 2018

  (19-02-2018)

  Stemmen bij volmacht
  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het bij de gemeenteraadsverkiezing en het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 • Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

  (19-02-2018)

  De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen op respectievelijk maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 februari 2018 om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl.

 • Centraal stembureau: Kandidatenlijsten verkiezing

  (10-02-2018)

  Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Leudal. De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Leudal; gelet op artikel I 17 van de Kieswet; maakt bekend dat voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

 • Ter inzagelegging proces-verbaal I4

  (10-02-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de raad van de gemeente Leudal maakt, volgens de voorschriften van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:

 • Ter inzagelegging kandidatenlijsten

  (06-02-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leudal maakt bekend, dat de ingeleverde en door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten voor deze verkiezing, evenals het proces-verbaal I 1 op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder vanaf 7 februari 2018 ter inzage worden gelegd.

 • Stemmen met een kiezerspas (referendum)

  (05-02-2018)

  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het bij het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

 • Raadgevend Referendum 2018: stemmen per brief

  (01-02-2018)

  Wegens beroep of werkzaamheden buiten Nederland

  De burgemeester van Leudal maakt bekend dat het stemmen per brief toegestaan is aan de kiesgerechtigde Nederlander, die op de dag van de stemming  (21 maart 2018) wegens beroep of werkzaamheden (of wegens beroep of werkzaamheden van de echtgeno(o)t(e), levensgezel of ouder) buiten Nederland verblijft.

 • Verkiezingsreclame gemeenteraad 2018

  (01-02-2018)

  Het maken van verkiezingsreclame kan op de volgende manieren in de gemeente Leudal:

  • inleveren van verkiezingsaffiches voor aanplakking op de gemeentelijke aanplakborden;
  • het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden;
  • plaatsen van grote verkiezingsborden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.