Griffie

Lees voor

De griffier ondersteunt de gemeenteraad, het presidium en de raadscommissies bij de uitoefening van hun taak. De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en ondertekent mede de stukken die van de raad uitgaan (bijv. raadsbesluiten). De griffier is de schakel tussen gemeenteraad en gemeentesecretaris en houdt voeling met de fracties.

De taken van de griffier:

  • verstrekken van adviezen en het verlenen van ondersteuning;
  • managen van processen;
  • ontwikkelen, innoveren en bewaken van procedures;
  • verlenen van logistieke ondersteuning aan de gemeenteraad;
  • geven van leiding aan de raadsgriffie.

Personele bezetting griffie

Griffier: Wim Cornelissen
E-mail: w.cornelissen@leudal.nl
Tel: 06 - 12 07 68 51

Wim Cornelissen heeft geen nevenfuncties.

Raadsadviseur (tevens waarnemend griffier): John Lommen

E-mail: j.lommen@leudal.nl
Tel: (0475) 85 90 22 of 06 - 11 60 04 48

Het griffiesecretariaat: 

Katrien Verhoeven-Vyncke
Monique Strijdveen-Kosterman
Tel: (0475) 85 90 00

Het algemene e-mailadres van de griffie is: raadsgriffie@leudal.nl.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.