Commissie Bestuur en Middelen

Lees voor

De raadscommissie Bestuur en Middelen adviseert en overlegt onder meer over devolgende onderwerpen:

 • Demografische ontwikkelingen
 • Bestuurlijke verhoudingen
 • Brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
 • Openbare orde en veiligheid (hoogwaterbescherming), buurtpreventie
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie, bedrijfsvoering
 • Nationale samenwerking Vereniging Nederlandse Gemeenten,  Vereniging Limburgse Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen
 • Vreemdelingenbeleid, Asielzoekerscentrum Baexem
 • Dualisering
 • Internationale samenwerking (jumelage, Euregio)
 • Handhaving
 • Horeca en kermissen
 • Financiën en lastendruk

Daarnaast heeft de commissie Bestuur en Middelen specifiek tot taak (hetgeen voorheen tot de taak van het auditcomité behoorde):

 • het bevorderen van een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole;
 • het voeren van afstemmingsoverleg over de verschillende controleactiviteiten van de gemeenteraad, het college en de rekenkamer;
 • het doen van voorstellen aan de gemeenteraad voor de benoeming van de accountant en de voorbereiding van eventuele aanbestedingsprocedures in dat kader;
 • het doen van voorstellen aan de gemeenteraad voor het jaarlijks vast te stellen controleprotocol voor de accountant;
 • het evalueren van het functioneren van de accountant.

Klik hier voor de besluitenlijst.

Samenstelling

Léon Linssen

Linssen
contactgegevens en taken Léon Linssen
FunctieVoorzitter
AdresKemkensstraat 4
6083 AV  Nunhem
Telefoonnummer(0475) 59 43 53
E-mailadresl.linssen@leudal.nl
Politieke partijSamen Verder

Har Beurskens

Beurskens
contactgegevens en taken Har Beurskens
FunctieCommissielid
AdresEricalaan 4
6086 CV  Neer
Telefoonnummer(0475) 59 22 06
E-mailadresh.beurskens@leudal.nl
Politieke partijSamen Verder

Roy Coolen

Coolen
contactgegevens en taken Roy Coolen
FunctieCommissielid
AdresPrinses Margrietstraat 13
6096 AX  Grathem
Mobiel nummer(06) 24 24 00 61
E-mailadresr.coolen@leudal.nl
Politieke partijSamen Verder

drs. Michel Graef

Graef
contactgegevens en taken drs. Michel Graef
FunctieCommissielid
AdresDorpstraat 65a
6085 BE  Horn
Telefoonnummer(06) 21 88 35 28
E-mailadresm.graef@leudal.nl
Politieke partijSamen Verder

Berry Hermans

Hermans
contactgegevens en taken Berry Hermans
FunctieCommissielid
AdresBiesstraat 36
6093 AE  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 49 49 51
E-mailadresb.hermans@leudal.nl
Politieke partijRonduit Open

Gerry Teeuwen

Teeuwen
contactgegevens en taken Gerry Teeuwen
FunctieCommissielid
AdresIsidoorstraat 17
6012 RE  Haler
Telefoonnummer(0495) 56 32 44
E-mailadresg.teeuwen@leudal.nl
Politieke partijRonduit Open

Peter van Melick

van Melick
contactgegevens en taken Peter van Melick
FunctieCommissielid
AdresGerhegge 8
6086 PC  Neer
Telefoonnummer(0475) 51 00 60
E-mailadresphl.vanmelick@leudal.nl
Politieke partijCDA

Maurice Schreurs, AA

Schreurs, AA
contactgegevens en taken Maurice Schreurs, AA
FunctieCommissielid
AdresIn het veld 47
6093 NK  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 57 00 30
E-mailadresm.schreurs@leudal.nl
Politieke partijCDA

Joost van Beek

van Beek
contactgegevens en taken Joost van Beek
FunctieCommissielid
AdresLeveroyseweg 10a
6093 NE  Heythuysen
E-mailadresj.vanbeek@leudal.nl
Politieke partijD66

mr. André Kierkels

Kierkels
contactgegevens en taken mr. André Kierkels
FunctieCommissielid
AdresHanssum 18
6086 BV  Neer
Telefoonnummer(0475) 59 71 09
E-mailadresa.kierkels@leudal.nl
Politieke partijLeudal Sociaal

mr. Ad Thomassen

Thomassen
contactgegevens en taken mr. Ad Thomassen
FunctieCommissielid
AdresSchelkens-ven 84
6085 DH  Horn
Telefoonnummer(0475) 58 30 00
E-mailadresa.thomassen@leudal.nl
Politieke partijVVD

Léon van Kessel

van Kessel
contactgegevens en taken Léon van Kessel
FunctieCommissielid
AdresDriessensstraat 30
6015 AG  Neeritter
Telefoonnummer(0475) 56 63 08
E-mailadresl.vankessel@leudal.nl
Politieke partijProgressief Akkoord Leudal

John Lommen

Lommen
contactgegevens en taken John Lommen
FunctieCommissiegriffier
Mobiel nummer(06) 116 00 448
E-mailadresj.lommen@leudal.nl

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.