Populaire onderwerpen

Lees voor

 

Nieuwsflits

Onderstaand een greep uit onze nieuwsberichten. Kijk voor een compleet overzicht op Actueel nieuws.

 • Waak voor inbraak in Roggel

  Maar liefst 15 niet op slot staande fietsen, 17 niet gesloten auto’s, 5 auto’s met waardevolle spullen in het zicht, 3 aanhangers zonder slot, 13 onafgesloten garages, poorten of tuinhuisjes en 8 woningen waarvan de deur niet op slot zat…Dat is de opbrengst van de zeer geslaagde actie buurtpreventie die op 1 december plaatsvond in Roggel.

 • Evenementen in Leudal in 2017 legesvrij

  Met ingang van 1 januari 2017 hoeven organisatoren van evenementen in Leudal geen legeskosten meer te betalen aan de gemeente. Een vergunning blijft natuurlijk verplicht, maar de kosten niet. In Leudal vinden jaarlijks vele evenementen plaats, georganiseerd door lokale verenigingen, stichtingen en ondernemers. Deze evenementen dragen op een belangrijke manier bij aan de leefbaarheid van de gemeente en haar dorpen.

 • Leudal zet regionale afspraken over (huur)woningmarkt om naar lokale maatregelen

  Op 1 december 2016 tekende wethouder Arno Walraven namens de gemeente Leudal de gezamenlijke prestatieafspraken voor de verdere verbetering van de (huur)woningmarkt in de gemeente.

 • Laat je flitsen voor "Reflection Day"

  Tijdens de winterperiode met zijn korte dagen en lange avonden, is het belangrijk goed zichtbaar te zijn in het verkeer. De basisscholen in Leudal zijn ook dit jaar actief bezig hun leerlingen bewust te maken van het belang van goede zichtbaarheid in het verkeer.

 • Geslaagde informatiebijeenkomsten evenementen

  Op 28 en 29 november 2016 hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden over evenementen in Leudal. De gemeente heeft deze bijeenkomsten georganiseerd voor organisatoren, verenigingen en ondernemers die regelmatig een activiteit of evenement organiseren. Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van Leudal en haar dorpen.

 • De raadsleden Rob Flinsenberg en André Kierkels, alsmede het raadscommissielid J. Engelen, hebben op 1 december 2016 het volgende meegedeeld

  Ondergetekenden hebben besloten per direct het lidmaatschap van de fractie Ronduit Open te beëindigen. In grote lijnen onderstrepen we nog altijd de standpunten zoals verwoord in het partijprogramma en in het coalitieakkoord.

 • Vooraankondiging agenda raadsvergadering 13 december 2016

  De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Leudal zal plaatsvinden op dinsdag 13 december 2016, om 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis van de gemeente Leudal. Kijk voor meer informatie in de agenda.

 • Kinderen uit Leudal ontvingen eigen stripboek

  Op dinsdag 15 november zette wethouder Piet Verlinden vijf kinderen uit Leudal in het zonnetje vanwege het winnen van de stripboekwedstrijd ‘Doekie, nee niet in de wc’. De vijf kinderen, Janneke, Sterre, Tren, Alexander en Manoa kregen in het gemeentehuis van de wethouder een stripboek met hun eigen avontuur van Doekie uitgereikt. Deze leuke prijsvraag was verbonden aan de campagne van Waterpanel Noord waarmee de kinderen hun eigen stripboek konden winnen.

 • TOP Leudal in teken van Dag van de Ondernemer

  Op vrijdag 18 november 2016 vindt van 14.00 tot 18.00 uur de volgende bijeenkomst van TOP Leudal plaats. Onder de naam Trefpunt Ondernemend & Politiek (TOP) Leudal ontmoeten ondernemers en politici elkaar tijdens een bedrijfsbezoek in Leudal. Dit keer in het teken van de Dag van de Ondernemer.  

Info voor aanbieders Wmo en jeugdhulp M-Limburg

Omvorming groenvoorziening

N280
Bladafval

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.