Populaire onderwerpen

Lees voor

 

Nieuwsflits

Onderstaand een greep uit onze nieuwsberichten. Kijk voor een compleet overzicht op Actueel nieuws.

 • Rubicon jeugdzorg zoekt pleegouders

  In 2014 woonden 21.880 kinderen in Nederland voor korte of langere tijd bij pleegouders. Sinds 2005 is dat aantal met bijna 70 procent gestegen.

 • Leudal op koers naar nieuwe kansen!

  Leudal ligt op koers om de diverse bezuinigingen waar de gemeente en haar inwoners mee worden geconfronteerd, om te buigen naar kansen. Het college is trots op de begroting van 2016. Het beeld van kansen wordt daarin bevestigd.

 • Koninklijke onderscheiding voor Huub aan den Boom uit Neer

  Op zaterdag 26 september werd aan de heer Huub aan den Boom uit Neer een Koninklijke onderscheiding uitgereikt voor zijn vele verdiensten in de wielersport. De versierselen werden opgespeld door locoburgemeester Arno Walraven van de gemeente Leudal.

 • Park Leudal-Oost: gezamenlijk ruimtegebruik en steeds meer samenwerking

  Half september kwamen diverse binnen- en buitensportverenigingen en andere geïnteresseerde partners uit Leudal-Oost bij elkaar voor Park Leudal-Oost. Ze bespraken het concept Programma van Eisen.

 • Woensdag 21 oktober 2015: géén reisdocumenten aanvragen en afhalen!

  Op woensdag 21 oktober 2015 kunnen er géén reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Leudal worden aangevraagd en/of afgehaald. Vriendelijk verzoek hiermee met het plannen van uw afspraak rekening te houden.

 • Vraag het mantelzorgcompliment 2015 aan

  Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden of vrienden. De gemeente biedt op verschillende manieren hulp aan mantelzorgers. Enerzijds door ondersteuning, bijvoorbeeld via respijtzorg of het steunpunt mantelzorg. Anderzijds door waardering van mantelzorgers.

Info over omvorming groenvoorziening
 Os Dorp

Mantelzorg Compliment

Gemeente Leudal zet een streep door discriminatie

Informatie over bladafval

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.